Oferujemy koła:

SERIA 40
Koło stalowe z oponą gumową
ck40Nośność: 50-475 kg

Koło:

obręcze wykonane ze stali, ocynkowane, opona z pełnej, czarnej gumy, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
40/080R 80 25 iglowe 40 12 50
40/100R 100 30 iglowe 40 12 70
40/125R 125 38 iglowe 45 15 120
40/160R 160 40 iglowe 60 20 150
40/200R 200 50 iglowe 60 20 200
40/200/25R 200 50 iglowe 60 25 200
40/225R 225 55 iglowe 58 20 250
40/225/25R 225 55 iglowe 58 25 250
40/250R 250 60 iglowe 75 25 295
40/280R 280 70 iglowe 75 25 385
40/400R 400 75 iglowe 75 25 475

Inne warianty:

40-antystatyczneSERIA 42
Koło tworzywowe z czarną oponą gumową
42Nośność: 50-200 kg

Koło:

tworzywowa obręcz w kolorze czarnym, opona z pełnej, czarnej gumy, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
42/080G 80 25 slizgowe 40 12 50
42/100G 100 30 slizgowe 40 12 70
42/125G 125 38 slizgowe 45 15 100
42/160G 160 40 slizgowe 60 20 150
42/200G 200 50 slizgowe 60 20 200

Inne warianty:

42rSERIA 43
Koło tworzywowe z szarą oponą gumową
43Nośność: 50-200 kg

Koło:

tworzywowa obręcz w kolorze czarnym, opona z pełnej, szarej gumy, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
43/080G 80 25 slizgowe 40 12 50
43/100G 100 30 slizgowe 40 12 70
43/125G 125 38 slizgowe 45 15 100
43/160G 160 40 slizgowe 60 20 150
43/200G 200 50 slizgowe 60 20 200

Inne warianty:

43rSERIA CK40A
Zestaw skrętny bez hamulca
ck40aNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

stalowa obręcz koła, ocynkowana, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK40A/080R 80 25 iglowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK40A/100R 100  30 iglowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK40A/125R 125  38 iglowe 105×85 80×60 9 32 156 120
CK40A/160R 160  40 iglowe 135×110 105×80 11 53 195 160
CK40A/200R 200  50 iglowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck40a-as      

SERIA CK40B
Zestaw skrętny z hamulcem
ck40bNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

stalowa obręcz koła, ocynkowana, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK40B/080R 80 25 iglowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK40B/100R 100  30 iglowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK40B/125R 125  38 iglowe 105×85 80×60 9 32 156 120
CK40B/160R 160  40 iglowe 135×110 105×80 11 53 195 160
CK40B/200R 200  50 iglowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck40b-as      

SERIA CK40C
Zestaw stały
ck40cNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, mocowanie na płytkę

Koło:

stalowa obręcz koła, ocynkowana, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK40C/080R 80 25 iglowe 105×85 80×60 9 105 50
CK40C/100R 100  30 iglowe 105×85 80×60 9 128 70
CK40C/125R 125  38 iglowe 105×85 80×60 9 156 120
CK40C/160R 160  40 iglowe 135×110 105×80 11 195 160
CK40C/200R 200  50 iglowe 135×110 105×80 11 235 200

Inne warianty:

ck40c-as      

SERIA CK40D
Zestaw skrętny bez hamulca
ck40dNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

stalowa obręcz koła, ocynkowana, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK40D/080R 80 25 iglowe 12,3 38 105 50
CK40D/100R 100 30 iglowe 12,3 38 128 70
CK40D/125R 125 38 iglowe 12,3 41 156 120
CK40D/160R 160 40 iglowe 12,3 60 195 160
CK40D/200R 200 50 iglowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck40d-as

SERIA CK40E
Zestaw skrętny z hamulcem
ck40eNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

stalowa obręcz koła, ocynkowana, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie igiełkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK40E/080R 80 25 iglowe 12,3 38 105 50
CK40E/100R 100 30 iglowe 12,3 38 128 70
CK40E/125R 125 38 iglowe 12,3 41 156 120
CK40E/160R 160 40 iglowe 12,3 60 195 160
CK40E/200R 200 50 iglowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck40e-as

SERIA CK42A
Zestaw skrętny bez hamulca
ck42aNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK42A/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK42A/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK42A/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 32 156 100
CK42A/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 53 195 150
CK42A/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck42a    
   

SERIA CK42B
Zestaw skrętny z hamulcem
ck42bNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK42B/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK42B/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK42B/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 32 156 100
CK42B/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 53 195 150
CK42B/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck42b


SERIA CK42C
Zestaw stały
ck42cNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK42C/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 105 50
CK42C/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 128 70
CK42C/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 156 100
CK42C/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 195 150
CK42C/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 235 200

Inne warianty:

ck42c


SERIA CK42D
Zestaw skrętny bez hamulca
ck42dNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK42D/080G 80 25 slizgowe 12,3 38 105 50
CK42D/100G 100 30 slizgowe 12,3 38 128 70
CK42D/125G 125 38 slizgowe 12,3 41 156 120
CK42D/160G 160 40 slizgowe 12,3 60 195 160
CK42D/200G 200 50 slizgowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck42d


SERIA CK42E
Zestaw skrętny z hamulcem
ck42eNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – czarna, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK42E/080G 80 25 slizgowe 12,3 38 105 50
CK42E/100G 100 30 slizgowe 12,3 38 128 70
CK42E/125G 125 38 slizgowe 12,3 41 156 120
CK42E/160G 160 40 slizgowe 12,3 60 195 160
CK42E/200G 200 50 slizgowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck42e      


SERIA CK43A
Zestaw skrętny bez hamulca
ck43aNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – szara, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK43A/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK43A/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK43A/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 32 156 100
CK43A/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 53 195 150
CK43A/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck43a


SERIA CK43B
Zestaw skrętny z hamulcem
ck43bNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – szara, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK43B/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 34 105 50
CK42B/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 34 128 70
CK43B/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 32 156 100
CK43B/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 53 195 150
CK43B/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 53 235 200

Inne warianty:

ck43b


SERIA CK43C
Zestaw stały
ck43cNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, mocowanie na płytkę

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – szara, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK43C/080G 80 25 slizgowe 105×85 80×60 9 105 50
CK43C/100G 100  30 slizgowe 105×85 80×60 9 128 70
CK43C/125G 125  38 slizgowe 105×85 80×60 9 156 100
CK43C/160G 160  40 slizgowe 135×110 105×80 11 195 150
CK43C/200G 200  50 slizgowe 135×110 105×80 11 235 200

Inne warianty:

ck43c      


SERIA CK43D
Zestaw skrętny bez hamulca
ck43dNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – szara, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK43D/080G 80 25 slizgowe 12,3 38 105 50
CK43D/100G 100 30 slizgowe 12,3 38 128 70
CK43D/125G 125 38 slizgowe 12,3 41 156 120
CK43D/160G 160 40 slizgowe 12,3 60 195 160
CK43D/200G 200 50 slizgowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck43d      


SERIA CK43E
Zestaw skrętny z hamulcem
ck43eNośność: 50-200 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na otwór centralny

Koło:

tworzywowa obręcz koła, opona z pełnej gumy – szara, twardość 85° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C, ułożyskowanie ślizgowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_srednica_otworu_centralnego t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
CK43E/080G 80 25 slizgowe 12,3 38 105 50
CK43E/100G 100 30 slizgowe 12,3 38 128 70
CK43E/125G 125 38 slizgowe 12,3 41 156 120
CK43E/160G 160 40 slizgowe 12,3 60 195 160
CK43E/200G 200 50 slizgowe 12,3 67 235 200

Inne warianty:

ck43e